آنتوان دوسنت اگزوپری

منتشر شده در ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
آنتوان دوسنت اگزوپری

آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسنده‌ای شاعر و مخترعی با استعداد و مردی متفکر است. آثار او براساس تجربه‌های شخصی اوست سرشار از تخیل‌های این نویسندهی انساندوست می باشد که در دنیای وجدان و اخلاق به سر می‌برد و فلسفه‌اش را از عالم عینی و واقعی بیرون می‌کشد.


کتاب های آنتوان دوسنت اگزوپری