ابوالقاسم فردوسی

منتشر شده در ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی کیست؟

ابوالقاسم فردوسی کسی است که تاریخ و زبان و فرهنگ و داستان های ایران زمین را زنده نگه داشت. بدون شک اویکی از بزرگترین افتخارات ما ایرانیان و بزرگترین شاعر این مرز و بوم است. بزرگی و عظمت این شاعر حماسی باعث شده که افسانه هاو روایات گوناگونی از زندگینامه ایشان در دست باشد.

وفات فردوسی

فردوسی در سال ۴۰۵ یا ۴۱۱ ه.ق از دنیا رفت ، بعد از مرگ واعظ طبرستان بخاطر شیعه بودن فردوسی از خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانان جلوگیری کرد و به ناچار وی را در باغ خودش به خاک سپردند. آرامگاه فردوسی از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳بازسازی کردند.

آثار فردوسی

مهمترین اثر فردوسی که بدون شک و شبهه از آن فردوسی دانسته اند شاهنامه است جز ابیاتی که خود فردوسی از دقیقی می داند، چند قطعه ، چهارپاره، قصیده و غزل از فردوسی دانسته شده که پژوهشگران در این که نویسنده آن ها فردوسی باشد شک دارند. یکی از مشهورترین این نوشته ها یوسف و زلیخا می باشد که از آن به عنوان سروده فردوسی یاد شده است اما محمد امین ریاحی نوشته ی یوسف و زلیخا را از آن شرف الدین علی یزدی دانسته است و براین باور است که مقدمه را هم همین نویسنده نوشته باشد.

نوشته ی دیگری که از فردوسی دانسته شده <<هجونامه ای>>  در نکوهش سلطان محمود است که به گفته نظامی عروضی صد بیت بوده و فقط ۶ بیت از آن به جای مانده است. بسیاری از پژوهشگران اینکه هجونامه نوشته ی فردوسی باشد اشتباه می دانند زیرا بسیاری از بیت های هجونامه از خود شاهنامه یا مثنوی های دیگر آمده است کم و کاستی هایی که بعضی ادبیات دارند نتیجه گیری می شود هجونامه ساختگی است.


کتاب های ابوالقاسم فردوسی