استفان آینهورن

منتشر شده در ۰۴ فروردین ۱۳۹۹
استفان آینهورن

استفان آینهورن  یک پزشک سوئدی، پروفسور و نویسنده است. کتاب «هنر خوب بودن» از نوشته های اوست که در سال 2005 بهترین کتاب سال شد. آینهورن در سال 2014 به عنوان سخنگوی استان وسترا گوتلاند در منطقه ST انتخاب شد.


کتاب های استفان آینهورن