اسکات آدامز

منتشر شده در ۰۶ آذر ۱۳۹۹
اسکات آدامز

اسکات آدامز در ۸ ژوئن ۱۹۵۷ در آمریکا متولد شد. او نویسنده و کارتونیست است. اسکات کتاب های بی شماری را منتشر کرده است. از جمله آثار او میتوان به راهنمای شکست بخورید و برخیزید اشاره کرد.