تونی بوزان

منتشر شده در ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
تونی بوزان

آنتونی پیتر بوزان نویسنده و مشاور آموزشی  انگلیسی که یکی از بنیانگذاران و ارائه دهندگان تکنیک‌های نقشه برداری ذهنی می باشد. او توانسته با تعدادی از ورزشکاران المپیک، داتشگاه ها، بچه‌های سنین مختلف و اشخاص معروف و برجسته کار کند و  چگونگی افزایش قدرت ذهنیشان را به آنها یاد بدهد.


کتاب های تونی بوزان