تی هارو اکر

منتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
تی هارو اکر

تی هارو اکر، فرد خودساخته ای است که برای رسیدن به ثروت و موفقیت در زندگی خود کارهای زیادی انجام داد و پس از شکست های فراوان سرانجام در عرض 2 سال و نیم توانست به یک میلیونر تبدیل شود.

به گفته او «صحبت کردن کاری بی ارش است».


کتاب های تی هارو اکر