جانر تاسلامان

منتشر شده در ۰۸ دی ۱۳۹۹
جانر تاسلامان

پروفسور جانر تاسلامان، نویسنده و فیلسوف علم سرشناس جهان اسلام است که دیدگاه های قابل توجهی در خصوص رابطه نظریه های علمی با جهان بینی انسان ارائه کرده است. پژوهش های وی در بین فلاسفه علم جهان غرب نیز تا حدودی شناخته شده است. جانر تاسلامان به ارتباط تنگاتنگ حوزه های علم، دین و فلسفه باور دارد و حقایق این حوزه ها را جدا از یکدیگر نمی داند. به این ترتیب، استدلال می کند در صورت تناقض بین این حوزه ها، پای دین، علم و یا فلسفه پردازی نادرست در میان است.


کتاب های جانر تاسلامان