دیل کارنگی

منتشر شده در ۰۶ آذر ۱۳۹۹
دیل کارنگی

دیل هاریسون کارنگی در ۲۴ نوامبر ۱۸۸۸ در ایالت میزوری آمریکا متولد شد. او نویسنده و سخنران آمریکایی است. دیل همچنین توسعه دهنده درس هایی در زمینه پیشرفت شخصی، فروشندگی و سخنرانی در جمع بود. او در کتاب هایش ایده هایی دارد که میتوان اخلاق بعضی از افراد را با تغییر رفتار خودمان در مقابلش تغییر داد.


کتاب های دیل کارنگی