صادق هدایت

منتشر شده در ۰۲ دی ۱۳۹۹
صادق هدایت

نویسنده برجسته ایرانی و از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران است.

بسیاری از محققان رمان «بوف کور» او را از مشهورترین و درخشان ترین‌ آثار ادبیان داستانی معاصر می دانند.

اولین آشنایی وی با ادبیات جهان در مدرسه سن لویی فرانسوی ها بود و به کشیش آن مدرسه در ازای درس فارسی که میداد وی نیز او را با ادبیات جهان آشنا می کرد.