فلورانس اسکاول شین

منتشر شده در ۰۲ اسفند ۱۳۹۸
فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین با نوشتن اولین کتابش به نام بازی زندگی و روش این بازی وارد دنیای نویسندگی شد. این کتاب یکی از کتابهای 4 اثر فلورانس اسکاول شین است. کتابهای او در بسیاری از کشورهای دنیا منتشر شدند و انسانهای زیادی با خواندن آنها دچار تحول در زندگی خود شدند.


کتاب های فلورانس اسکاول شین