پال گالیکو

منتشر شده در ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
پال گالیکو

پل ویلیام گالیکو نویسنده داستان ، داستان کوتاه و نویسنده ورزشی اهل آمریکا بود. بسیاری از آثار او برای تصاویر متحرک اقتباس شده است. شاید او را بیشتر بخاطر غاز برفی، موفق ترین کتابش و رمان ماجراجویی پوزیدون، عمدتاً از طریق اقتباس فیلم 1972 ، به یاد می آورند.


کتاب های پال گالیکو