چارلز دیکنز

منتشر شده در ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
چارلز دیکنز

چارلز جان هافِم دیکنز برجسته‌ترین رمان‌نویس انگلیسی عصر ویکتوریا بود. جیمز جویس، نویسندهٔ معاصر، عقیده دارد که دیکنز تأثیرگذارترین نویسنده در زبان انگلیسی پس از ویلیام شکسپیر است. اکثر شخصیت های و ماجراهای رمانهای چارلز دیکنز، در واقع بر اساس اتفاقات و اشخاص زندگی حقیقی اش هستند. او شخصیت‌های بسیار جالب را در داستانش خلق کرده و مورد تحسین واقع شده است. بعضی از آثار مشهور دیکنز آرزوهای بزرگ، الیور توئیست، دیوید کاپرفیلد و داستان دو شهر هستند که باعث شهرت و محبوبیت جهانی او شده اند.


کتاب های چارلز دیکنز