گوستاو فلوبر

منتشر شده در ۰۴ فروردین ۱۳۹۹
گوستاو فلوبر

گوستاو فلوبر در ۱۲ دسامبر ۱۸۲۱ در فرانسه متولد شد. او از نویسندگان تأثیرگذار قرن نوزدهم فرانسه بود. از مشهورترین رمان اون میتوان به نخستین رمانش مادام بوآری در سال ۱۸۵۷ اشاره کرد. فلوبر در ۸ مه ۱۸۸۰ از دنیا رفت.