امیرحسین چهل تن

منتشر شده در ۰۸ دی ۱۳۹۹
امیرحسین چهل تن
اشتراک گذاری

امیرحسین چهل تن رمان نویس، مقاله نویس و عضو کانون نویسندگان ایران است. در سال 2020 رمان «محفل عاشقان ادب» وی برنده جایزه بین المللی ادبیات از سوی «خانه فرهنگ های جهان» در برلین شد. مطبوعات آلمان او را «بالزاکِ ایران» لقب داده اند. وی داوری جایزه جهانی True Story Award (جایزه داستان واقعی) را در زمینه روزنامه نگاری نیز برعهده داشته است.

 

زندگینامه امیرحسین چهل تن

امیرحسین چهل تن در 9 مهر 1335 در تهران متولد شد. دوره متوسطه خود را در رشته ریاضی گذراند و درهمان زمان شعر نیز می سرود و داستان می نوشت. دوران دانشگاه خود را در رشته مهندسی برق سپری و در همان زمان دو مجموعه داستان منتشر نمود. پس از اخذ مدرک کارشناسی اش در رشته برق در اوایل سال 1358 برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی الکترونیک به انگلستان رفت.

در سال 1362 اولین رمان وی به نام «روضه قاسم» به چاپ رسید اما اجازه خروج از چاپخانه را به آن ندادند و سرانجام پس از 20 سال انتظار منتشر شد.

در سال 1369 رمان «تالار آینه» و در سال 1371 مجموعه داستان «دیگر کسی صدایم نزد» از او منتشر شدند اما با تجدید چاپشان مخالفت شد.

رمان «مهر گیاه» و مجموعه داستان «چیزی به فردا نمانده است» نیز پس از چندسال انتظار جهت چاپ سرانجام در سال 1377 منتشر شدند.

در سال 1380 به عنوان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب شد.

در سال 1390 به دعوت «دانشگاه کالیفرنیای جنوبی»‌به مدت 9 ماه به عنوان نویسنده مهمان در لس آنجلس اقامت کرد.

آخرین کتابی که از وی در ایران منتشر شده است مجموعه داستانی ست به نام: چند واقعیت باور نکردنی.

رمان «محفل عاشقان ادب» وی تنها سه ماه پس از انتشار در ژوئن 2020 جایزه بین المللی «خانه فرهنگ های جهان» در برلین را دریافت نمود.

مقالات وی از سال 1999 میلادی به این سو در نشریات بین المللی به چاپ می رسد.

 

 

آثار امیرحسین چهل تن

  رمان ها:

 • روض‍ه ق‍اس‍م
 • ت‍الار آئ‍ی‍ن‍ه
 • م‍ه‍ر گ‍ی‍اه
 • ع‍ش‍ق و ب‍ان‍وی ن‍ات‍م‍ام
 • س‍پ‍ی‍ده‌دم ای‍ران‍ی
 • خوشنویس اصفهان (غیرقابل چاپ در ایران)
 • طوطی سمج (غیرقابل چاپ در ایران)
 • محفل عاشقان ادب (غیرقابل چاپ در ایران)

 

تریلوژی تهران:

شامل سه رمان

 • ت‍ه‍ران، ش‍ه‍ر ب‍ی‌آس‍م‍ان
 • تهران، خیابان انقلاب
 • آمریکایی کشی در تهران (رمانی دربارهٔ نفرت در پنج اپیزود)

 

مجموعه داستان ها:

 • صیغه
 • دخیل بر پنجره فولاد
 • دی‍گ‍ر ک‍س‍ی ص‍دای‍م ن‍زد
 • چ‍ی‍زی ب‍ه ف‍ردا ن‍م‍ان‍ده اس‍ت
 • س‍اع‍ت پ‍ن‍ج ب‍رای م‍ردن دی‍ر اس‍ت
 • چند واقعیت باور نکردنی

 

دیگر آثار:

 • م‍ا ن‍ی‍ز م‍ردم‍ی ه‍س‍ت‍ی‍م: (گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌آب‍ادی)
 • ک‍ات! م‍ن‍طق‍ه م‍م‍ن‍وع‍ه. (فیلم-داستان)
 • م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌آب‍ادی: ج‍ه‍ان آغ‍از م‍ی‌ش‍ود
 • تهران کیوسک(مجموعه مقالات)  
مطالعه بیشتر
لطفا نظر خود را بنویسید
|